Digitalt möte om anhörigverksamhet

Välkommen till digitalt möte om anhörigverksamhet.
Torsdagen den 24 augusti kl 16.00 - 17.00

Förbundet har gjort en ny broschyr för att inspirera och vägleda föreningar i att komma igång med verksamhet för anhöriga/närstående – eller utveckla den anhörigverksamhet ni redan har. Vi har postat några ex av broschyren till alla föreningar och läns-/regionförbund.

Alla förtroendevalda är välkomna till ett digitalt möte torsdagen den 24 augusti  för att diskutera idéer, möjligheter och utbyta råd kring anhörigverksamhet. Bjud gärna in andra medlemmar som är aktiva eller som ni tror kan ha intresse av att föreningen har verksamhet för närstående!

Klicka här för att ansluta till mötet

Varmt välkomna!

Kristina Ackzén och Katarina Aldelin, förbundskansliet.

Vid frågor: kristina.ackzen@neuro.se eller katarina.aldelin@neuro.se