Diagnosstödsträff

Fysisk träff för våra högt uppskattade diagnosstödjare.

Program och personlig inbjudan har skickats ut till våra diagnosstödjare.