Delta i Neuroförbundets strategiska arbete

Inför kongressen 2025 kommer vi på Neuroförbundet ta fram ett förslag på långsiktigt inriktning - ett dokument som visar på vad vi vill prioritera och fokusera på under perioden 2026 - 2029

I maj beslutade förbundsstyrelsen om en process för hur långsiktig inriktning ska tas fram. Processen är inkluderande. Under perioden fram till kongressen och att beslutet fattas vill vi engagera förtroendevalda och medlemmar på både lokal och regional nivå. Därför bjuder vi in till ett digitalt uppstartsmöte för alla förtroendevalda där vi från förbundsledningen berättar om hur vi kommer arbeta fram till kongressen och vad vi vill undersöka och göra tillsammans med er.

Mötet genomförs via teams tisdagen den 27 augusti kl 18.00 – 19.30.

Anmäl dig här för att få tillgång till möteslänk. Under mötet kommer ni få möjlighet att ställa frågor och reflektera tillsammans med andra förtroendevalda.

För mer information vänligen kontakta Katarina Gustafsson via mejl katarina.gustafsson@neuro.se