Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Föreningar samt läns- och regionförbund kan när samverkan sker med utbildningssamordnare, exempelvis en folkhögskola, ansöka om bidrag från SPSM för kost och logi samt resor.

SPSM lämnar i första hand bidrag till kurser som leder till att den som söker/deltar kan:

* Fortsätta studera
* Förbättra sin kommunikation
* Bli mer självständig
* Få vardagen att fungera bättre
* Tillvarata sina rättigheter
* Få kunskap om funktionsnedsättning
* Utveckla ett fritidsintresse