Års- och ombudsmöte

Nu under våren är tiden inne för årsmöte i förening samt ombudsmöte i läns- och regionförbund. Enligt stadgar skall årsmötet vara genomfört senast 31 mars och ombudsmötet senast 30 april.

Vi vill påminna om att förening samt läns- och regionförbund behöver anta nya stadgar som extrakongressen 2022 beslutade. Mallar för stadgar finns att hämta nedan.

Känner ni er osäkra och behöver vägledning inför ert möte kan ni alltid kontakta oss på förbundskansliet så skall vi göra allt vi kan för att stötta er i ert arbete.

Kontakt:  
PJ Tjärnberg, telefon 0760 017037 eller mejl, per-jan.tjarnberg@neuro.se alternativt
Mia Källström, telefon 0760 017021 eller mejl, mia.kallstrom@neuro.se

Efter genomfört års- respektive ombudsmöte önskar vi att ni meddelar Mia Källström, tfn 0760 017 021 alt mejl mia.kallstrom@neuro.se på vilket sätt inte kommer att göra era möteshandlingar tillgängliga för förbundskansliet.

Vi rekommenderar att ni sparar handlingarna i en mapp på er SharePoint som finns på ert föreningskonto, Microsoft 365. Att ha era handlingar samlade i SharePoint kan vara till fördel för er. Det gör att ni och andra personer i framtiden enkelt kan finna dessa handlingar när behov uppkommer.

Om ni inte väljer att spara era handlingar i SharePoint kan ni sända in dessa till förbundskansliet via mejl till mia.kallstrom@neuro.se eller via post till Neuroförbundet, Box 4086, 171 04 Solna. 

 

Personuppgiftbiträdesavtal mellan riksförbundet och er förening för tillgång till Neuroförbundets medlemsregister

Ni har styrelsemedlemmar som har tillgång till medlemsregistret som står med i Personuppgift- biträdesavtalet, se namn under Personuppgiftbiträdandeavtal under punkt 7 Kontaktpersoner.

Personuppgiftsbiträdesavtalet upprättas när någon av styrelsemedlem inte längre ska administrera medlemsregistret eller om någon ny ska göra det.
Viktigt efter årsmöte är att snarast anmäla till riksförbundet som ansvarar, lägger upp alternativt avslutar behörigheterna till medlemsregistret om det blir förändringar.

Personuppgiftsbiträdesavtalet är upprättat i 2 st exemplar där riksförbundet och föreningen tar var sitt efter undertecknande. Undertecknande hos föreningen är den som är firmatecknare, som exempel ordförande, kassör eller någon styrelsemedlem som fått delegation.

Vid frågor kontakta Mia Källström på förbundskansliet telefon, 0760 017 021 alt
mejl mia.kallstrom@neuro.se