Alla nyheter

2020-10-17

LIFe Nyhetsbrev nummer 32 2020

Systemet med trepartsöverläggningar och återbäringsavtal mellan företag och regioner behöver bli mer förutsägbart för företagen och tydligare regleras. Och TLV behöver tydligare lagstöd för att utveckla den värdebaserade prissättningen på läkemedel.

Läs mer
2020-10-14

Coronapandemin fortsätter att utmana

Smittan i Europa ökar och vilken strategi som ska genomföras för att bromsa pandemin diskuteras i väntan på ett fungerande vaccin. Forskning från Sverige bekräftar att det framförallt var hög ålder i kombination med annan sjukdom som orsakade de flesta av vårens dödsfall men också att ....

Läs mer
2020-10-07

Neurodagen 2020

Här hittar du två intressanta videos från Neurodagen 2020 på Valjeviken

Läs mer
2020-09-24

Läkemedelsbranschen öppnar upp men Storbritannien stänger ner

Läs mer
2020-09-17

Svårt sjuka Eva-Lena får träffa olika läkare varje gång

Eva-Lena Kjellsson från Växjö har varit sjuk i den ovanliga sjukdomen CMT – en neuromuskulär sjukdom som får musklerna att förtvina hela sitt liv. Hon behöver ofta uppsöka vården för sina besvär, men det är sällan som hon får träffa samma läkare.

Läs mer
2020-09-17

LIF-nyhet Covid-19 – vem drabbas mest och hur kan vi förutspå det? 2020

Varför vissa blir mer allvarligt sjuka än andra fortsätter att utmana forskningen. Biomarkörer för detta och genetiska förklaringar till varför vissa barn drabbats av immunologiska besvär efter genomgången covid-19 samt riskerna för en ny våg i höst är något ...

Läs mer
2020-09-08

Funka nyhetsbrev Uppdaterad nr 7 - 2020

För att fler ska förstå vad den nya lagen om digital tillgänglighet innebär ur användarperspektiv erbjuder Funka kostnadsfri utbildning för ungdomar med funktionsnedsättning.

Läs mer
2020-09-01

LIFe-Time nyhetsbrev nr25 2020

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under första halvåret. Exporten uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019.

Läs mer
2020-07-09

Diagnosnytt - en medlemsförmån

Tydliga tecken på hjärnskada vid svår covid-19

Läs mer
2020-07-07

LIFe - Vårens coronalärdomar sammanfattade

Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, analyserar kontinuerligt coronapandemin och de medicinska lösningar som det forskas kring över hela världen.

Läs mer