Fler med sällsynta sjukdomar skulle kunna få tillgång till läkemedel

pixel