Neurodagen 2021

Neurodagen infaller den 28 september varje år.

Syftet med Neurodagen är att marknadsföra Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar för. Neuros föreningar och länsförbund kan genomföra publika aktiviteter, öppna för såväl medlemmar som allmänhet.

Aktiviteter kommer att genomföras under perioden 18 september - 3 oktober 2021.

Ansök att ge bidrag för aktiviteter på Neurodagen - ANSÖKAN AVSLUTAD!

Neuroförbundets föreningar och länsförbund kan ansöka om medel ur Neurofonden för publika aktiviteter på Neurodagen. Aktiviteterna ska ske i överensstämmelse med Neurofondens ändamålsparagraf om rehabilitering och rekreation och de av styrelsen fastställda riktlinjerna för beräkning av godkända kostnader.

Varje ansökan och aktivitet kan beviljas medel för högst 30 000 kronor. Det är möjligt för förening och länsförbund att arrangera och söka medel för fler aktiviteter. Exempel på aktiviteter är temadag, prova-på-aktiviteter, konferenser om diagnos / symtom eller rehabilitering, information / utställning om Neuroförbundet och de frågor vi jobbar med.

Årets Neurorapport handlar om rehabilitering och det kan vara ett lämpligt tema.

Ansökan kan avse kostnader för lokal, föreläsare, annons / information om aktivitet, hjälpare / assistent för att undanröja praktiska hinder, material, utrustning samt teknisk support och andra merkostnader om aktiviteter gör digitalt. Ansökan kan även innehålla kostnad för förtäring som en naturlig del av aktiviteten exempelvis kaffe och smörgås i samband med en konferens.

Neurodagen infaller den 28 september män som vanligt är det en period på torra två veckor som är godkänd tidsperiod för att upprätthålla bidrag. Aktiviteter ska vara öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar och ska genomföras någon gång under perioden 18 september - 3 oktober 2021.

Ansökningarna ska vara förbundskansliet tillhanda senast 12 maj och man ansöker som vanligt att bidra i det webbaserade verktyget vi använder och som du hittar via länken nedan.

Om ni har frågor och funderingar för bidrag till Neurodagen kontaktar ni
Mia Källström, tel: 0760-01 70 21, mejl: mia.kallstrom@neuro.se

 

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet