Årsmöte 2021

Nu är tiden inne för föreningar att genomföra årsmöte. Enligt våra stadgar skall årsmöte genomföras senast 31 mars.

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi så troligtvis kommer ert årsmöte inte att kunna genomföras på vanligt sätt utan ni kommer att behöva planera för andra alternativ.

2021 genomförs förbundskongress och ombud och ersättare väljs vid föreningens årsmöte. Motion till förbundskongress skall vara insänd senast 1 april, gärna antagen av förening vid dess årsmöte.

Behöver ni hjälp?

I vägledningen ovan har vi försökt samla information som skall kunna vara till hjälp för er när ni planerar och genomför ert årsmöte trots den mycket speciella situation vi befinner oss i för närvarande. Känner ni er osäkra och behöver stöd och hjälp med ert årsmöte kan ni alltid kontakta oss på förbundskansliet så skall vi göra allt vi kan för att stötta er i ert arbete.

Kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alt per-jan.tjarnberg@neuro.se

 

Senast 30 dagar efter genomfört årsmötet skall enligt våra stadgar underskrivna årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för förbundskansliet. Årsmöteshandlingarna är ett mycket viktigt underlag när riksförbundet ansöker om stadsbidrag. 

De handlingar som skall finnas är:

*
Årsmötesprotokoll  - underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner
*
Verksamhetsberättelse - underskrivet av samtliga ledamöter i styrelsen – ej suppleanter
*
Ekonomisk berättelse - minimum resultaträkning och balansräkning, alternativt kassabok om     
   bokföringen görs för hand
*
Revisionsberättelse - underskrivet av revisorer
*
Styrelseförteckning

Vi rekommenderar att ni sparar handlingarna i en mapp på er SharePoint som finns på ert föreningskonto, Microsoft 365. Att ha era handlingar samlade i SharePoint kan vara till fördel för er. Det gör att ni och andra personer i framtiden enkelt kan finna dessa handlingar när så behov finns.

Om ni inte väljer att spara era handlingar i SharePoint kan ni sända in dessa till förbundskansliet via mejl till per-jan.tjarnberg@neuro.se eller via post till Neuro, Box 4086, 171 04 Solna.