Års- och ombudsmöten

Nu är tiden inne för års- och ombudsmöten i er förening och länsförbund och enligt våra stadgar skall årsmötet vara genomfört senast 31 mars och ombudsmötet senast den 30 april.

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi så troligtvis kommer era möten inte att kunna genomföras på vanligt sätt utan ni kommer att behöva planera för andra alternativ.

Känner ni er minsta osäkra och behöver stöd och hjälp med ert års- eller ombudsmöte kan ni alltid kontakta oss på förbundskansliet så skall vi göra allt vi kan för att stötta er i ert arbete.

Kontaktperson: PJ Tjärnberg, 0760 01 70 37 eller per-jan.tjarnberg@neuro.se

Behöver ni hjälp?

I vägledningen ovan har vi försökt samla information som skall kunna vara till hjälp för er när ni planerar och genomför ert årsmöte trots den mycket speciella situation vi befinner oss i för närvarande. Känner ni er osäkra och behöver stöd och hjälp med ert årsmöte kan ni alltid kontakta oss på förbundskansliet så skall vi göra allt vi kan för att stötta er i ert arbete.

Kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alt per-jan.tjarnberg@neuro.se

 

Senast 30 dagar efter genomfört årsmötet skall enligt våra stadgar underskrivna årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för förbundskansliet. Årsmöteshandlingarna är ett mycket viktigt underlag när riksförbundet ansöker om stadsbidrag. 

De handlingar som skall finnas är:

*
Årsmötesprotokoll  - underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner
*
Verksamhetsberättelse - underskrivet av samtliga ledamöter i styrelsen – ej suppleanter
*
Ekonomisk berättelse - minimum resultaträkning och balansräkning, alternativt kassabok om     
   bokföringen görs för hand
*
Revisionsberättelse - underskrivet av revisorer
*
Styrelseförteckning

Vi rekommenderar att ni sparar handlingarna i en mapp på er SharePoint som finns på ert föreningskonto, Microsoft 365. Att ha era handlingar samlade i SharePoint kan vara till fördel för er. Det gör att ni och andra personer i framtiden enkelt kan finna dessa handlingar när så behov finns.

Om ni inte väljer att spara era handlingar i SharePoint kan ni sända in dessa till förbundskansliet via mejl till per-jan.tjarnberg@neuro.se eller via post till Neuro, Box 4086, 171 04 Solna. 

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet