Års- och ombudsmöten

Nu när års- och ombudsmötet är genomfört är det dags att färdigställa handlingarna så att de blir tillgängliga för förbundskansliet.

Senast 30 dagar efter genomfört års- respektive ombudsmöte skall enligt våra stadgar underskrivna årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för förbundskansliet. Årsmötes- och ombudsmöteshandlingarna är ett mycket viktigt underlag när riksförbundet ansöker om stadsbidrag. 

De handlingar som skall finnas är:
*
Års- och ombudsmötesprotokoll  - underskriven av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner
*
Verksamhetsberättelse - underskriven av samtliga ledamöter i styrelsen – ej suppleanter
*
Ekonomisk berättelse - resultat- och balansräkning, alternativt kassabok om     
   bokföringen görs för hand
*
Revisionsberättelse - underskriven av revisorer
*
Styrelseförteckning

Efter genomfört års- respektive ombudsmöte önskar vi att ni meddelar Mia Källström, tfn 0760 017 021 alt mejl mia.kallstrom@neuro.se på vilket sätt inte kommer att göra era möteshandlingar tillgängliga för förbundskansliet.

Vi rekommenderar att ni sparar handlingarna i en mapp på er SharePoint som finns på ert föreningskonto, Microsoft 365. Att ha era handlingar samlade i SharePoint kan vara till fördel för er. Det gör att ni och andra personer i framtiden enkelt kan finna dessa handlingar när behov uppkommer.

Om ni inte väljer att spara era handlingar i SharePoint kan ni sända in dessa till förbundskansliet via mejl till mia.kallstrom@neuro.se eller via post till Neuro, Box 4086, 171 04 Solna. 

 

Personuppgiftbiträdesavtal mellan riksförbundet och er förening för tillgång till Neuroförbundets medlemsregister

Ni har styrelsemedlemmar som har tillgång till medlemsregistret som står med i Personuppgift- biträdesavtalet, se namn under Personuppgiftbiträdandeavtal under punkt 7 Kontaktpersoner.

Personuppgiftbiträdesavtalet upprättas när någon av styrelsemedlem inte längre ska administrera medlemsregistret eller om någon ny ska göra det.
Viktigt efter årsmöte är att snarast anmäla till riksförbundet som ansvarar, lägger upp alternativt avslutar behörigheterna till medlemsregistret om det blir förändringar.

Personuppgiftbiträdesavtalet är upprättat i 2 st exemplar där riksförbundet och föreningen tar var sitt efter undertecknande. Undertecknande hos föreningen är den som är firmatecknare, som exempel ordförande, kassör eller någon styrelsemedlem som fått delegation.

Vid frågor kontakta Mia Källström på förbundskansliet telefon, 0760 017 021 alt
mejl mia.kallstrom@neuro.se

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet