Styrelsen 2022.

Styrelsen för Neuro Västra Skåne, vald vid årsmötet 2022.

Mariette Karlsson: Ordförande

Bodil Strömberg: Kassör

Karin Schlyter: Ledamot

Andjelina Nilsson: Ledamot