Styrelsen 2020

Styrelsen för Neuro Västra Skåne, vald vid årsmötet 2020.

 • Mariette Karlsson, ordförande, mariette_karlsson61@hotmail.com, 0729-114579
 • Bodil Strömberg, kassör, bodil.stromberg50@gmail.com, 070-2047157
 • Jonny Bengtsson, sekreterare, jb_night@hotmail.com, 0720-519875, 0723-187010

 • Göran Öxell, ledamot, goran@prokonsult.se, 0708-920602

 • Michael Kjeldal Olsen, ledamot, michaelkjeldalolsen@gmail.com, 0708-155611

 • Angelina Nilsson, ledamot, andjelina.nilsson@hotmail.com, 042-15 58 99, 070-4387640
 • Leif Losell, ledamot, leiflosell82@gmail.com, 0704-765102
 • Suppleant:
 • Lena Eliasson, lena.eliasson@comhem.se, 042-204148, 0733-122546
 • Suppleant:

  Christel Piltoft, krizztel@hotmail.com, 0723-226898