Styrelsen 2021.

Styrelsen för Neuro Västra Skåne, vald vid årsmötet 2021.

                       Ordförande Marriette Karisson

                       Vice ordförande               Bodil Strömberg

                      Sekreterare                       Karin Schlyter

                      Vice sekreterare               Rickard Lindén

                      2,re Vice sekreterare       Jonny Bengtsson

                      Kassör                               Bodil Strömberg

                      Ledamot                            Göran Öxell

                      Ledamot                            Michael Kjeldal Olsen

                      Ledamot                            Andjelina Nilsson

                      Ledamot                            Christel Piltoft

                      Suppleant                         Lena Eliasson

                      Suppleant                         Rickard Lindén