Om Neuro Västra Skåne

Neuro Västra Skåne är en lokalförening för neurologiskt sjuka, anhöriga och stödmedlemmar.

Föreningen startade 1974 och är nu inne på sitt trettionionde verksamhetsår. Medlemsantalet var den 31-12-2012 254 personer

Medlemsavgiften för 2016 är beslutad till 380kr för medlem med funktionshinder och till stödjande medlem. Medlemsavgiften för närstående medlem är 250kr.

Som medlem får du Neuroförbundets tidning Reflex 6ggr om året. Du får också vårt lokala informationsblad 2-3ggr/år. I den kan du läsa allt om kommande aktiviteter & nyheter m.m.

Neuroförbundet Västra Skåne arbetar som intresse, service och kamratförening. Vi behöver varandra!


Varmt välkommen som medlem!