Kollage. Från vänster Kerstin Kjellin, Faiez Al Nimer och Milena Zeitelhofer.
Kollage. Från vänster Kerstin Kjellin, Faiez Al Nimer och Milena Zeitelhofer.

Neuro Stockholms forskningsstipendium 2022

Stipendiater

2022 har vi valt att dela ut stipendiet till två stipendiater (de får vardera 250 000 kr) utdelning skedde i samband med uppmärksammandet av Neurodagen den 6 oktober. 

Milena Zeitelhofer: Docent i neurovetenskap. Centrum för Neurologi, Akademiskt specialistcentrum, Karolinska Institutet.  
Forskningsprojekt: MENTAL OHÄLSA HOS PATIENTER MED MULTIPEL SKLEROS: Kartläggning av möjliga riskfaktorer och kvalitetssäkring av psykiatrisk handläggning. (Länk till ansökan)  

Faiez Al Nimer: Neurolog, klinisk forskare. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Lösa den immunologiska bakgrunden till multipel skleros - Lösa MS. Resolving the immunological background of multiple sclerosis _ ResolveMS. (Länk till ansökan) på engelska.  

Tidigare stipendiater

2021:
Ulf Kläppe: Specialistläkare i neurologi, Doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Livskvalitet, psykisk hälsa och biomarkörer hos patienter med ALS (amyotrofisk lateral skleros). (Länk till ansökan) 

Ivan Kmezic: Specialistläkare i neurologi, Doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt:
Nya biomarkörer för snabbare utredning och bättre prognosbedömning av inflammatorisk polyneuropati. (Länk till ansökan) 

2020:
Ioanna Markaki och hennes forskningsprojekt - effekt av Exenatid på sjukdomsprogression vid tidig Parkinsons sjukdom.

Ansök

Läs mer: via länken om att ansöka till Neuro Stockholms forskningsstipendium.