Fotografi från stipendieutdelning, två kvinnor som ler mot kameran och håller upp en stor värdecheck. Foto.
T.h. Ioanna Markaki som är mottagare av Neuro Stockholms forskningsstipendium 2020 och Kerstin Kjellin styrelseordförande.

Diabetes medicin med möjlig effekt på tidig Parkinsons sjukdom

På bilden ser ni Ioanna Markaki (t.h.) som är mottagare av Neuro Stockholms forskningsstipendium 2020 och Kerstin Kjellin ordförande i Neuro Stockholms styrelse. Neuro Stockholm har valt att stödja Ioanna Markakis forskningsprojekt Effekt av Exenatid på sjukdomsprogression vid tidig Parkinsons sjukdom, eftersom det handlar om patientnära forskning som skulle kunna resultera i stor nytta för personer med Parkinson.  
 
Den 17 september skede (i efterhand) en Corona anpassad stipendieutdelning på Neuro Stockholms kansli. 

Exenatid är en injicerbar diabetes medicin som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Medicinen används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Ioanna är knuten till Karolinska Institutet och bedriver sin forskning på Akademiskt specialistcentrum (Centrum för neurologi) på Torsplan.