Ansök till Neuro Stockholms forskningsstipendium

2024-års stipendium, kan du ansöka om våren 2024.

Neuro Stockholm ger varje år stipendium till patientnära forskning inom Neurologi, som bedrivs inom regionen. Stipendiet delas i år ut till två forskare och är på 250 000 kr vardera.

• Sökande forskare ska ha ett godkänt forskningsprojekt.
• Projektet eller sökande ska ha ett forskningskonto.
• Stipendiaten ska vara beredd att hålla en allmän temaföreläsning om sitt projekt under det kommande året, inom ramen för Neuro Stockholms föreläsningsserie.

Stipendiet delas ut måndag 25 september vid en liten ceremoni i anslutning till vårt uppmärksammande av Neurodagen.

Ansökningar ska inkomma senast fredag 16 juni.

Neuro Stockholm
”Stipendium”
Fatbursgatan 19
118 28 Stockholm

Ansökan kan även skickas digitalt till stockholm@neuro.se
För ytterligare information, kontakta Kerstin Kjellin, ordförande Neuro Stockholm via e-post kerstin.kjellin@neuro.se eller via mobil 073 – 142 60 85.