Om Neuro Luleå

Neuro Luleå, är en ideell förening som har funnits i mer än 40 år. 2014 är vårt jubileumsår efter 40 års verksamhet i olika skepnader.

Vårt uppdrag är att främja medlemmarnas intresse genom att arbeta för att förbättra situationen för neurologiskt sjuka och skadade, samt deras anhöriga.

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter varav hälften har en neurologisk diagnos.

Vi arrangerar medlemsträffar, informationsdagar, kortare resor. Vi samarbetar med Tillgänglighetsrådet Luleå kommun och HSO Luleå.

Lite historia, infört i Norrbottens-Kuriren 2 oktober 1974

"MS-sjuka fick egen förening

En lokalförening för MS-sjuka, den första i Norrbotten, bildades i Luleå i fredags den 28 september.

Vid starten fick man ett 70- tal medlemmar. Lokalföreningen har mycket tillkommit på initiativ av ordföranden i länsföreningen Birger Zakariasson, Gammelstad. Vårt stora mål är att få landstingen i de fyra nordliga länen att satsa på ett sjukhus för neurologiskt sjuka. Det skulle ligga i Västerbotten.

Ordföranden i Luleå år Kurt Fredriksson. Övriga i styrelsen är Knut Forsgren, Anita Johansson, Vera Lundgren och Inger Ström. Första uppgiften blir studier och en kartläggning av rörelsehindrades problem på lokalplanet.

Multipel skleros, MS, angriper centrala nervsystemet, vilket i sin tur ger upphov till muskelförtvining. Sjukdomen drabbar mest yngre människor, främst i åldern 20 – 30 år."