Välkommen till Neuroförbundet Alingsås

Om Neuroförbundet

Vi är en ideell och politiskt obunden organisation. Vårt uppdrag i huvudsak är samhällspåverkan, medlemsvård och stöd till forskning.

Vi medverkar till att bryta isolering och skapa gemenskap för våra medlemmar. Hos oss finns möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, trivselaktiviteter, resor och utflykter, mm.                                                                                      

Vårt kansli i Alingsås hittar du här:

Equmeniakyrkan 

Kungsgatan 46 2 tr. Hiss finner

441 31 Alingsås

E-post: alingsas@neuro.se    Telefon:  073-5730 440