Rekreationsresa till Valjeviken

Rehab- och rekreationsresa till Valjeviken i Blekinge

Vi arrangerar i år en rehab- och rekreationsresa till Valjeviken 9 -12 september.                     

Valjeviken är en idéburen stiftelse med Neuro´s länsförbund som stiftare. Det övergripande syftet med verksamheten är att öppna möjligheter och ge redskap för personer med funktionsnedsättning att delta aktivt i samhällslivet. Redskapen kan utöka kompetensen inom något ämnesområde likaväl som att finna träning och kunskapsmetoder som gör det lättare att leva med en diagnos.

Vi kommer att ta del av både seminarier och fysiska rehabaktiviteter 4 timmar/dag, schemat är inte satt ännu. Det finns 31 platser och vi åker med en rullstolsanpassad buss. Avresa preliminärt kl 9 på morgonen den 9 september. Pris är ännu inte klart, ring eller maila till kansliet så får du mer information.

Anmälan till Anna Gustafsson på kansliet
på kansliet öppettider tis - fre kl 10 - 15
tel. 073 573 04 40 eller e-post alingsas@neuro.se