Styrelsen för Neuro Alingsås 2023

Ordförande: Roland Würgler, tel. 0768 13 05 59, e-post: ordforande.alingsas@neuro.se
Viceordförande: Håkan Jansson, Tel. 0707 73 14 92
Kassör: Hans Gille, Tel. 0706 38 00 55
Övriga styrelsen: Christer Svensson, Jan-Erik Elmqvist, Jörgen Modin, Gunnar Tiselius
Adj.sekreterare/Kanslist: Anna Gustafsson Tel. 0735 73 04 40, e-post: alingsas@neuro.se