MS-dagen 30 maj

Vi gästas av Jenny Rundqvist som berättar om Cykelturnén igenom Sverige 2023!

World MS Day infaller den 30 maj varje år. Neuroförbundet Alingsås bjuder därför in alla som lever med MS samt anhöriga och vänner till en kväll med temat MS.

År 2011 diagnostiserades Jenny Ljungberg med MS, något som vände upp och ned på tillvaron. I dag är livet stabilare och sommaren/hösten 2023 cyklade hon igenom nästan hela landet för att på så vis vara uppmärksam på neurologiska diagnoser och samla in medel till neurologisk forskning.

Cykelresan började i Kiruna den 7:e augusti. Därifrån tog hon sig till Skåne och Blekinge, för att sedan vända upp mot Stockholm. Totalt passerades cirka 40 lokala Neuroföreningar innan hon nådde sitt mål i Stockholm i samband med Polyneuropatidagen den 16 oktober. Resan beräknas att ta 70 dagar och sträcka sig över 300 mil. Ett av sina stopp gjorde hon hos Neuroförbundet i Alingsås i Åmanska parken den 14 september, nu kommer och hon till oss för att berätta om hennes resa!

Vi kommer också att få ta del av en kort, digital föreläsning med Charlotte Ytterberg som berättar om den pågående forskningsstudien "Färre fall" för personer med MS. Charlotte är sjukgymnast och forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kostnad 50kr/person (80kr ickemedlem) för inträde, macka & kaffe/the. 

Välkommen kl 17:00 A-Salen Folkets hus, Norra Strömgatan 441 31 Alingsås  

Anmälan senast 28/5 till Anna Gustafsson på kansliet
på kansliet öppettider tis - fre kl 10 - 15
tel. 073 573 04 40 eller e-post alingsas@neuro.se