Rehab Gym

Rehab Gym på Rehab Sörhaga

Vårterminen 2023, februari till 29 maj

Rehab gym varje måndag kl 18 - 19 på Närhälsan Sörhaga Rehab.

Deltagaravgift: 30 kr (faktureras i slutet av terminen)

Kontaktperson: Eva-Lena Larsson tel. 0729 65 58 90