Logotyp för färdtjänsten med ett stort rött F i mitten, omgivet av texten färdtjänsten och regionen logga i litet format i en ring runt F:et. Illustration.
Logotyp för färdtjänsten i Region Stockholm.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som har väsentliga svårigheter att ta sig till eller åka med den allmänna kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Anpassning av kollektivtrafiken

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts för att anpassa kollektivtrafiken och göra den tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning. Bland annat så har alla bussar i SL-trafiken lågt insteg och ramp för enklare på- och avstigning. Vid alla tunnelbana- och pendeltågsstationer finns hiss som komplement till trappor och rulltrappa. Den allmänna kollektivtrafiken är fortfarande det mest ekonomiska och miljövänliga valet.

Samplanering

Liksom i annan kollektivtrafik är grunden att du åker tillsammans med andra resenärer.

Länk till hemsidan för Färdtjänst i Region Stockholm