Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst?

Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Väsentliga svårigheter är ett juridiskt begrepp och innebär i princip att det ska vara svårare än svårt. Att du har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är din förmåga att ta dig till och nyttja kollektivtrafiken.

När är du inte berättigad färdtjänst?

Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där du bor eller att det är dålig turtäthet. Du får inte heller färdtjänst som ersättning för tidigare bilkörning eller svårigheter att ta sig till ett specifikt resmål, eller att du inte kan göra inköp/bära.

Länk till hemsidan för Färdtjänst i Region Stockholm