Vad är Sjukresor?

En sjukresa är en resa inom den särskilda kollektivtrafiken där du kan resa med taxi eller rullstolstaxi. Sjukresa kan också vara en resa med egen bil. En sjukresa är en resa mellan din folkbokföringsadress och landstingsfinansierad vård och behandling. Du betalar en egenavgift för sjukresan. Precis som inom den allmänna kollektivtrafiken gäller fasta avgångstider. Du blir om möjligt samplanerad, vilket innebär att du reser tillsammans med andra resenärer.

Länk till Sjukresor på hemsidan för Färdtjänst i Region Stockholm