Målning, Gamla stan sedd från Slussen. Illustration.
Gamla stan sedd från Slussen.

Välkommen till Neuro Stockholms län

Vi är Länsförbundet för Neuro i Stockholms Län, med sex lokalföreningar i länet. Alla medlemmar i respektive lokalförening är välkomna till våra aktiviteter. 

Du når oss enklast på mejl stockholm@neuro.se

Aktiviteter
Kommande aktiviteter hittar du längre ner på sidan eller under rubriken kalender i högerspalten. Datum kan komma att ändras det kan tyvärr även bli så att visa aktiviteter måste ställas in. 

Länsförbundets ändamål

  • Länsförbundets ändamål är att, som del av en riksomfattande intresseorganisation, på länsnivå påverka beslutsfattare genom opinionsbildning

  • Länsförbundet ska verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor

  • Länsförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet

  • I sin verksamhet skall länsförbundet tillvarata föreningarnas och medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan föreningarna och söka bilda nya sådana, liksom lokala grupper

  • Länsförbundet ska i kontakt med riksförbundets styrelse stödja och stimulera det gemensamma arbetet och då främst inriktat på opinionsbildning

  • Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet