Om svårigheter med kommunikation vid neurologiska sjukdomar och skador

Neurologiska diagnoser kan innebära att man får kommunikationssvårigheter. Vissa drabbas efter en hjärnskada (oftast stroke) av afasi det vill säga svårigheter att prata och skriva samt förstå talat och skrivet språk. Dysartri, som är en talstörning, innebär istället att man får svårt att artikulera och att man pratar ”sluddrigt”. Dysartri orsakas ofta av stroke, men kan även bero på sjukdomar som till exempel ALS, Parkinsons sjukdom och MS.

Föreläsare - Camilla Olsson, med dr, leg logoped och universitetsadjunkt vid logopedutbildningen vid Uppsala universitet.

När - tisdag 7 maj. 

Tid - Kom i god tid (helst inte senare än 14:45) föreläsningen börjar 15:00 - till ca. 16:30. 

Var - i vår lokal på Fatbursgatan 19 eller digitalt via videolänk

Anmälan - Mejla stockholm@neuro.se senast fredag 3 maj, uppge om du kommer till vår lokal eller om du deltar digitalt. Det kommer också finnas tid för frågor, som du gärna får föranmäla. 

Att ha drabbats av afasi liksom dysatri påverkar ofta vardagslivet och ens relationer. I denna föreläsning tar Camilla upp olika kommunikationssvårigheter, och tips, för både den med svårigheterna och dennes anhörige, och ger exempel på kommunikationshjälpmedel. Hon berättar också om hur kommunikationssvårigheter kan inverka på vår psykiska hälsa.

Neuro Stockholms temaföreläsningar sker digitalt på dagtid. Föreläsaren genomför föreläsningen digitalt som sänds "direkt" via länk på Zoom (videomöte). Du kan välja på att se föreläsningen hemifrån eller komma till vår lokal och se föreläsningen på storskärm. Vi kallar det för att du deltar digi-fysiskt. Vi lägger också ut föreläsningen på vår YouTube-kanal så du kan titta i efterhand.