Sitt Zumba

Neuro Malmö fortsätter erbjuda neuromedlemmar i hela Sverige att vara med på Zumba Gold online!
Varje onsdag klockan 15:30 är det som gäller.
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/malmoe/aktiviteter/sitt-zumba/