efter årsmötet 2024-03-23

Styrelsen Neuro Eskilstuna

Ordförande   Tuula Ikonen    1år

övriga ledamöter  2år

Vice Ordf. Runar Carlsson

Eva Karlsson, sekreterare

Ewa-Lena Dahlman

Solveigh Kikajoon

Gustav Johansson , kassör

Suppleanter

Kenneth Lindgren