Vården i Siffror

Sverige är världsledande inom akut hjärtsjukvård, samtidigt finns det vissa problem med ojämlikhet och brister. Förbättringen i prognos efter hjärtinfarkt håller på att plana ut, och kommer sannolikt kräva nya medicinska genombrott för fortsatt förbättring. Det finns även stora geografiska skillnader vid vissa akuta åtgärder, men framförallt med eftervårdsarbetet.

Till Vården i siffror