Bostadscenter sprider kunskap om bostadsanpassning

Vi sprider kunskap om hur processen kring bostadsanpassning går till. En mer detaljerad genomgång och diskussion om handläggning och intygsskrivning ges vid vår utbildning om bostadsanpassning.

Bostadscenter.se drivs av Hjälpmedelcenter Sverige. Vi är ett nationellt kunskapscenter inom förflyttningskunskap och har arbetat med tillgänglighetsfrågor i över 20 år.

 

Till Bostadscenter