Stora brister i epilepsivården 
 
Ny undersökning
Stora brister i epilepsivården
Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora begränsningar för de drabbade att klara av vardagliga sysslor, arbete och studier. Det visar en undersökning bland mer än 1 300 personer med epilepsi som Svenska Epilepsiförbundet låtit genomföra.

Under 2019 väntas Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi börja gälla. Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för epilepsi är nu föremål för remissbehandling och kommer att träda i kraft under 2019. Epilepsiförbundets undersökning visar mycket tydligt på de utmaningar som finns.
 
 
Vi skickar information om epilepsi till dig som är medlem i Neuro och som har anmält intresse för den diagnosen. Du kan avregistrera dig från våra utskick längst ner i mejlet.

Tel: 08-677 70 10
Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.
Neuroförbundets nyhetsbrev produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.
Email Marketing by ActiveCampaign