Sammanfattning från veckans digitala träffar och upplägg framåt

Hej!

Här kommer en kort sammanfattning till er alla från veckans digitala träffar.

Under tisdagen fick vi besök av Neuros juridiska rådgivare Maria Lillieroth som berättade om vad hon gör på Neuro och svarade på frågor om vad man ska tänka på när man gör en överklagan. Här kommer några viktiga utdrag från mötet:

  • Läs noga igenom beslutet för att förstå varför myndigheten har fått ett avslag.
  • Tänk på att man behöver inkomma med sin överklagan senast 3 veckor efter att du har fått beslutet.
  • Många vill komplettera sin överklagan med läkarintyg och dylikt och det kan ta tid att få ett sådant. I så fall är det bra om man skickar in sin överklagan och skriver att man begär anstånd för att komplettera sin överklagan.


Här kan ni läsa mer om Neuros juridiska rådgivning och hur ni kontaktar Maria.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneurosweden%2Fposts%2F4688592841236005&show_text=true&width=500

Kontaktuppgifter finner ni på denna sida:

https://neuro.se/vaart-arbete/juridiska-raad-och-tips/

Sedan hade vi en kort diskussion om gruppens upplägg framåt. Jag ser gärna att ni hör av er till mig för att ge era synpunkter och förslag. Planen är att jobba med årets Neurorapport framöver då enkäten skickas ut i slutet av månaden. Detta gör vi för att föreningslivet ska kunna få stöd i att arbeta med Neurorapporten och frågan om hjälpmedel ute i kommuner och regioner för att påverka i frågan. Tillsammans kommer vi att arbeta fram några strategier med hjälp av material.

Jag skulle gärna vilja att ni som är engagerade i er förening/länsförbunds påverkansarbete kommer med exempel på vad som har fungerat bra och vad som inte fungerar så bra. Detta gör ni såklart endast om ni är bekväma med att dela detta med gruppen. Jag tänker att det kan vara gynnsamt för alla att få dela erfarenheter inför att vi lägger upp en strategi kring Neurorapporten. Om ni vill/kan dela med er, så kommer det att göras den 8e februari kl 10-11:30 samt 10e februari 19-20:30.

Emma Södergren

Påverkansstrateg

Tel: 076-001 70 23

http://www.neuro.se/paverkan