Oroväckande att färre söker vård

Hjärtinfarkter som inte får behandling i tid, inflammerade blindtarmar som hinner spricka och kroniskt sjuka patienter som missar viktiga läkarbesök. Samtidigt som intensivvården pressas hårt under pandemin så oroas många vårdgivare av att patienter inte söker vård i samma omfattning som tidigare.


”Svenska covid-19-patienter i WHO-studie”


Covid-19sjuka patienter i Sverige får tillgång till potentiellt effektiv behandling, och sjukvården får ökad kunskap. Det medför den stora WHO-studien Solidarity trial, som i Sverige leds av nya nationella samordnaren Soo Aleman, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.


Östrogen prövas för män med covid-19

Statistik från 18 länder visar att män tycks bli allvarligare sjuka i covid-19 än kvinnor. Flera studier försöker utröna vad det beror på. I två kliniska försök i USA ska forskare testa om kvinnliga könshormoner kan lindra svåra komplikationer hos män. Könshormoner är enligt en svensk forskare dock sannolikt bara en bit i ett komplext pussel.