Svagare patentskydd för läkemedel inom EU 

Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.


Svensk forskning bakom ny migränmedicin

Över en miljard människor i världen lider av migrän. Fler än av diabetes, astma och epilepsi – tillsammans. Nu får migränpatienterna sina första nya läkemedel på över tjugo år. Fyra läkemedelsföretag lanserar nya preparat som alla bygger på en upptäckt från Lund.


Hjärtstoppsstudie stoppas i Sverige

Världens största kliniska hjärtstoppstudie leds och finansieras av Sverige, men i Sverige får man inte använda läkemedel på medvetslösa i forskning. Vi borde harmoniseras med övriga EU där läkemedel i den här sortens studier är tillåtna, anser Niklas Nielsen, forskare vid Centrum för hjärtstopp i Lund och huvudansvarig för hjärtstoppsstudien.


Samverkan över Öresund kring barnlöshet

Forskning över gränsen i öresundsregionen har goda förutsättningar att bli världsledande, anser Aleksander Giwercman som leder en flerårig studie kring infertilitet hos män och kvinnor. Ofrivillig barnlöshet är ett växande problem i EU:s medlemsländer och även i andra länder i världen.


Håll koll


Nationella riktlinjer för epilepsivården

Socialstyrelsen har nu publicerat slutversionen av nationella riktlinjer för epilepsivården. Trots att epilepsi är en av de vanligaste kroniska neurologiska sjukdomarna i Sverige är epilepsivården bristfällig och ojämlik, enligt Socialstyrelsen. Riktlinjerna ska göra att personer med sjukdomen ska utredas, följas upp bättre, och få tillgång till avancerad utredning och behandling.


Ny vårdform för placerade barn föreslås

Barn och unga som är placerade i statens särskilda ungdomshem har ofta komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov. Sju av tio har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser, visar en rapport från Socialstyrelsen. Myndigheten föreslår nu att en ny typ av integrerad vård införs för barn och unga med de största vårdbehoven.