Ledare

Regeringen måste agera trots kritiken

Anders Blanck: ”Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete inom läkemedelsområdet avstannar.”


Alzheimers hett område trots misslyckanden

Gång på gång har läkemedelsföretagens förhoppningar kring nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom grusats. Men enligt professor Lars Lannfelt är detta ganska väntat eftersom det bara är 35 år sedan amyloid-beta, som orsakar sjukdomen, upptäcktes. 


Svensk antikropp mot Alzheimers sjukdom

Kan en svenskutvecklad antikropp i framtiden bromsa Alzheimers sjukdom? Om tre år förväntas resultaten från en fas 3-studie som inleddes tidigare i år. Bakom forskningen står professor Lars Lannfelt, Alzheimerforskningen är högintensiv. Just nu prövas cirka 30 läkemedelskandidater över hela världen i den sista kliniska fasen.


Karolinska på väg bli Comprehensive Cancer Center

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet är först i Sverige att ansöka om att bli ackrediterat Comprehensive Cancer Center. Karolinska kan bli ett av 19 i Europa som ska samarbeta för att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.


Statiner minskade risk för levercancer

En stor svensk studie visade att fettlösliga statiner, läkemedel mot högt kolesterol, är kopplade till lägre risk för levercancer för personer med en kronisk infektion av hepatit B eller C. Det behövs dock mer forskning innan vården kan rekommendera behandling i stor skala, anser professor Jonas F. Ludvigsson.


Håll koll


Tydligare regler för etikprövning

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen ändringar i etikprövningslagen som dels syftar till att lagen ska bli tydligare, dels att straffen för forskning som genomförs utan etikgodkännande skärps. Bland annat förtydligas ansvaret för forskningshuvudman. Den som forskar utan etikgodkännande riskerar fängelse i högst två år. Regeringen vill att lagändringarna träder i kraft till årsskiftet.


Bättre statistik om antibiotika för djur

I en ny förordning som börjar gälla 15 oktober har regeringen beslutat om nya regler för hur myndigheter ska rapportera statistik gällande antibiotikaanvändning inom lantbruket. De myndigheter som berörs är E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I dag innebär avsaknaden av reglering att Sverige inte lever upp till EU-kraven om statistikrapportering om antibiotikaanvändningen.