Globala vd:ar: Vaccin kan finnas till årsskiftet

Fyra globala vd:ar för några av de största läkemedelsbolagen tror att ett eller flera fungerande vaccin mot sars-CoV-2-viruset kan bli verklighet redan vid årsskiftet, eller tidigt nästa år. Men det finns en stor mängd flaskhalsar innan de efterlängtade injektionerna når ut till världens befolkningar. LIFe-time deltog på torsdagens presskonferens som lockade över 100 internationella medier.


Enklare forska inom intensivvård

Svenska intensivvårdsregistret utnyttjas mer än någonsin under pandemin. Nu ska det bli enklare för forskare att finna rätt data i registret sedan det anslutits till metadataverktyget RUT. Det kopplar samman svenska register och biobanker och ger forskaren bättre överblick.


Mutationer bakom svåra komplikationer?

Varför blir unga och helt friska personer svårt sjuka i covid-19? Och finns det individer som är resistenta mot viruset Sars-CoV-2? Ett internationellt nätverk av mer än 50 forskargrupper arbetar på att hitta genetiska förklaringar på de här frågorna. När pusslet av genvarianter lagts kan covid-19-patienterna få effektivare behandlingar och mer potenta vacciner kan tas fram, säger Petter Brodin, immunolog vid KI.


CAR-T för barn med leukemi i Göteborg

Barncancercentrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har kvalificerat sig för att ge avancerad CAR-T-behandling till barn med akut lymfatisk B-cellsleukemi. Vid centrat finns Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn. Målet är att samtliga barn ska behandlas inom ramen för kliniska studier.