Nya läkemedel bakom färre fall av stroke

Den nedåtgående trenden fortsätter – på åtta år har antalet strokedrabbade svenskar minskat med en sjättedel. Kvalitetsregistret Riksstroke rapporterar nu 600 färre vårdtillfällen 2017 jämfört med 2016. Livsstilsförändringar och förebyggande läkemedel är viktiga förklaringar.


Kan ACE-hämmare leda till lungcancer?

Nyligen publicerades en stor studie med resultatet att långvarig användning av blodtryckssänkande ACE-hämmare ökar risken för lungcancer. Men professor Peter Nilsson menar att det är för tidigt att ändra en blodtrycksbehandling som fungerar bra för patienten.


Stora beslag av illegala läkemedel

Illegala läkemedel fortsätter flöda in över gränsen. I det största internationella tillslaget hittills har 10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller som sålts via okontrollerade nätsajter beslagtagits. I Sverige tog tullen stora mängder lugnande och potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika.


Färre dör av hjärtinfarkt och fler av demens

Drygt 92 000 män och kvinnor avled under 2017. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskar stadigt men mer än hälften av dödsfallen beror på hjärtsjukdom eller tumörsjukdomar. Demens är en allt vanligare dödsorsak i takt med att befolkningen blir äldre, enligt Socialstyrelsen.


Åter nej till screening för prostatacancer

Socialstyrelsen står fast vid ett nej till ett nationellt program för screening för tidig upptäckt av prostatacancer. Nejet grundas på för svåra biverkningar i förhållande till räddade liv. 


Håll koll


Nya riktlinjer för diabetes lyfter medicinteknik

Nya typer av medicintekniska hjälpmedel som kontinuerligt mäter sockerhalten i underhudsfettet lyfts särskilt fram i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård, som myndigheten publicerat. Rekommendationerna att använda de nya hjälpmedlen gäller framför allt personer med typ 1-diabetes med återkommande låga eller höga sockervärden.


Fler infarkter när det är kallt

En stor svensk studie har bekräftat det som man länge har talat om inom sjukvården: kall väderlek ökar risken för hjärtinfarkt. Data från 274 000 hjärtinfarkter, i kvalitetsregistret Swedeheart, som inträffade mellan 1998 och 2013 samkördes med väderdata från SMHI. Lägre temperaturer, lägre lufttryck, höga vindhastigheter och få soltimmar påverkade risken att drabbas av en hjärtinfarkt. Vid nollgradigt var risken 14 procent högre än vid 20 grader.


Ny enhet i söder för de mest smittsamma

Södra sjukvårdsregionen ska finansiera en ny högisoleringsenhet som ska stå klar under 2019 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten aktualiserades efter ebolaepidemin 2014–15 och ska i första hand ta emot högsmittsamma patienter från Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg, men även från resten av Sverige. När enheten tas i drift blir det landets andra högisoleringsenhet efter den i Linköping som blev klar 1995.