Faktorer som bromsar precisionsmedicin

Precisionsmedicin kan bli ett paradigmskifte på många sjukdomsområden, och Sverige ska ligga i framkant. Men ett flertal faktorer bromsar utvecklingen. IT-system, datadelning och bristande genetikkunskaper är bara några av problemen, visar en rapport framtagen på uppdrag av läkemedelsindustrin.


Snabba åtgärder inom hälsodata behövs

Den nationella tjänsteplattformen skulle ge bäst data för att stärka uppföljningen av läkemedel. Men tills vidare är Socialstyrelsens hälsodataregister den möjlighet som finns. Det konstaterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, i en rapport till regeringen om utvecklad uppföljning av läkemedel.


Så får Sverige fler kliniska prövningar

Sverige kan bli bättre på att locka till sig företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Men då måste det bli tydligare vad Sverige kan erbjuda, processer måste bli smidigare, och förutsättningarna för hälso- och sjukvården att genomföra prövningarna måste förbättras.


Forskning ger ny kunskap om ALS

ALS drabbar över 200 svenskar om året, i vissa fall så aggressivt att patienten dör inom ett år. Mycket är oklart kring sjukdomens uppkomst och utveckling, men nu har svenska forskare hittat en ny ledtråd. Celler i hjärnans blodkärl är mer aktiva hos patienter vars sjukdom utvecklas snabbt.


Håll koll


TLV vill höja ersättning till apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera läkemedel som ingår i periodens vara-systemet. Det behövs för att bland annat neutralisera effekterna av ökade kostnader som annars på sikt riskerar att påverka tillgängligheten till apoteksservice negativt. TLV bedömer att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen med totalt 75 till 85 miljoner kronor för läkemedel inom periodens vara-systemet.

Adhd-läkemedel skrivs ut till fler

Bättre kunskap och ökad medvetenhet har bidragit till att andelen personer som diagnostiseras med adhd har ökat. I takt med att allt fler vuxna och barn får diagnosen adhd ökar även förskrivningen av adhd-läkemedel. Över 146 000 svenskar hämtade ut minst ett recept under 2020, att jämföra med drygt 130 000 året innan, enligt ett faktablad från Socialstyrelsen.