Svensk läkemedelsexport ökar kraftigt

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under första halvåret. Exporten uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019. Läkemedel är just nu dragloket i Sveriges utrikeshandel.


Prevention minskade hjärtkärl-risk

Risken för hjärtkärlsjukdom sjönk till 20 procent under riksgenomsnittet med en mix av justerad läkemedelsbehandling och förändringar i livsstil. Umeåforskning visar att förebyggande insatser mot stroke och hjärtinfarkt kan ge resultat.


Ökad beredskap ska snabbutredas

Regeringen vill utreda om Sverige behöver så kallade beredskapsapotek och egen tillverkning av viktiga läkemedel. Utredaren ska lämna förslag om detta redan i april nästa år. Det ger liten marginal för att samla in alla olika aktörers erfarenheter från pandemin, konstaterar Lif och SKR.