Hon forskar om hur Huntington skadar hjärnans infocentrum

Med bidrag från Neuro


 
 
 
 
Med bidrag från Neuro
Hon forskar om hur Huntington skadar hjärnans infocentrum
År 2011 fick överläkare Åsa Peterséns forskargrupp på Huntingtoncentrum vid Lunds universitet ett stipendium om 500 000 kronor från Neurofonden, före detta NHR-fonden.

- Ett mycket betydelsefullt och generöst bidrag, som vi använt för att studera hur "informationscentrumet" hypotalamus i hjärnan påverkas vid Huntingtons sjukdom, och hur det är kopplat till sjukdomstecken som depression och ångest, säger Åsa Petersén.

Åsa Petersén är professor och överläkare vid Huntingtoncentrum på Lunds universitet.

Hennes forskargrupp fokuserar på den ärftliga och dödliga hjärnsjukdomen Huntingtons sjukdom (HS), som tidigare setts som en sjukdom som mest drabbar ett av motorcentra i hjärnan (basala ganglierna) och som ger upphov till rörelserubbningar.

- Men man vet idag att andra besvär kommer många år före rörelserubbningen. Därför är det viktigt att identifiera de bakomliggande utlösande sjukdomsmekanismerna för dessa, eftersom de kan utgöra angreppspunkter för tidiga bromsande behandlingar i framtiden.
 
 
 
Fler nyheter från Neuro.se
 
 
 
Forskning
Neuro vill mer
Under senare år har Neurofonden delat ut sammanlagt 700 000 kr till olika forskningsprojekt som berör Huntingtons sjukdom. Vill du hjälpa oss att öka den summan?
 
 
 
 
Neuro nyhetsartiklar
Vi skickar information om Huntingtons sjukdom till dig som är medlem i Neuro och som har anmält intresse för den diagnosen. Du kan avregistrera dig från våra utskick längst ner i mejlet.

Tel: 08-677 70 10
Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.
Neuros nyhetsbrev produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.
Jag vill inte ha fler utskick om Huntingtons sjukdom
Jag vill inte ha fler utskick från Neuro alls
Neuro, Besök: Ågatan 12, 172 62 Sundbyberg, Post: Box 4086 , 171 04 Solna, Sweden
Email Marketing by ActiveCampaign