Ledare

EU måste agera mot panikåtgärder

De forskande läkemedelsföretagen jobbar just nu dygnet runt med att få fram läkemedel och vacciner mot coronaviruset, och med att tillverka och distribuera alla typer av läkemedel. Det är inte bara viruset som i dag utgör ett allvarligt hot. All annan behandling av akuta och kroniska sjukdomar måste kunna upprätthållas. EU-länderna måste ta sig samman och få ordning på de panikåtgärder som nu vidtas i land efter land.


”Vi är stolta över vårt arbete i Sverige”


AstraZenecas Sverigechef Katarina Ageborg utsågs nyligen till en av svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor. För LIFe-time.se berättar hon om bolagets kommande satsningar, men också om effekterna för företaget av den pågående coronapandemin.