Din röst behövs för bättre tillgång till hjälpmedel Svara gärna på vår enkät!

För många av Neuros medlemmar är hjälpmedel en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet.

Tyvärr är tillgången till hjälpmedel ojämlik över landet och situationen håller på att försämras ytterligare då allt fler kommuner och regioner väljer att införa nya hjälpmedelsavgifter. I årets Neurorapport vill vi därför kartlägga hur tillgången till hjälpmedel ser ut på olika håll i landet. Och vi behöver din hjälp!

Dina svar är viktiga för att ge oss kunskap om din och andra medlemmars situation. Tack vare den kunskapen kan vi tillsammans arbeta för att påverka och förbättra tillgången till hjälpmedel.


Länk till enkäten: https://response.questback.com/neuroforbundet/hjalpmedel2022


Enkäten vänder sig till alla som är medlemmar i Neuro även anhöriga.

Vi är intresserade av dina svar oavsett om du använder hjälpmedel eller inte.

Dina svar behandlas anonymt.

Sista svarsdag är den 6 mars 2022.

Du har också fått inbjudan att besvara enkäten i ett mejl från oss, om vi har din e-postadress. Har du inte fått mejlet kan du skriva in länken här ovanför. Du kan också skanna QR-koden för att komma till enkäten.

Har du frågor?

Kontakta Fanette Caudron, utredare på Neuros förbundskansli.

E-post: fanette.caudron@neuro.se

Telefon: 076-001 70 12