Diagnosnytt - en medlemsförmånNeuro nmd
 
Pussel med dna
 
Tillsammans blir vi många
Diagnosnytt - en medlemsförmån
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är medlem i Neuro. Varje vecka nästan året runt, publicerar vi nyheter på vår webb om olika neurologiska diagnoser. För några av diagnoserna kommer det nyheter ganska ofta (till exempel MS, stroke och parkinson) för andra händer det tyvärr inte lika mycket. Men när det händer - så är vår ambition att snabbt fånga upp det och sprida det vidare till dig som är medlem.

Om du får den här versionen av Diagnosnytt, så beror det på att du antingen inte angett någon intressediagnos när du blev medlem (MS, ALS, stroke med flera har egna versioner av Diagnosnytt) eller så är just din intressediagnos en sådan som inte har ett eget nyhetsbrev (än).

Läs gärna mer om de olika versionerna av Diagnosnytt och meddela om du vill ha något eller några av de andra versionerna istället.
 
 
 
Injektionsspruta och piller. Foto.
 
Göteborgs universitet
Tydliga tecken på hjärnskada vid svår covid-19
En del av de patienter som vårdas på sjukhus för coronavirusinfektion, covid-19, visar tecken på hjärnskada, enligt en studie från Göteborgs universitet. Redan vid måttlig covid-19 kunde en biomarkör för hjärnskada uppmätas.

Vissa som smittas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) får bara en lättare förkylning, medan andra blir allvarligt sjuka och behöver vård på sjukhus. Där har det blivit tydligt att patienter med särskilt svår covid-19 ibland får påtagliga symptom på att hjärnan inte fungerar som den ska. Komplikationen är inte vanlig, men förekommer.

 
 
 
 
 
Stöd till forskningen
Därför blev Neuros stora bidrag viktigt för Caroline Ingres ALS-forskarteam
Caroline Ingre är en av neurologerna i landet som hängivet försöker bidra till att lösa gåtorna kring varför den svåra neurologiska diagnosen ALS uppstår hos vissa personer.

Neuro har bidragit med en halv miljon kronor till hennes forskarteam.
 
 
 
Boktips
Epilepsi i arbetslivet
För den som arbetar med epilepsi inom vården är arbetslivsrelaterade frågor vanliga. I boken Epilepsi i arbetslivet (publicerad våren 2020, Studentlitteratur), har författaren Johan Zelano sammanfattat en del vetenskaplig litteratur på området, praktiska råd och relevanta regelverk.
 
 
 
SMA
Nya data för Spinraza bekräftar bibehållen effekt
Nya data för Spinraza (nusinersen) bekräftar bibehållen effekt och säkerhet över tid för ett brett spektrum av patienter med spinal muskel atrofi (SMA).
 
 
 
Hydrocefalus
Patienter som fått vänta på operation dog i förtid
Tidigt insatt kirurgi förbättrade både resultat och överlevnad hos patienter med den neurologiska sjukdomen hydrocefalus, medan dödligheten var högre hos dem som tvingats vänta, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Resultaten sätter press på vården att hålla operationsköerna korta.
 
 
 
Neuro.se/diagnosnyheter
Fler diagnosnyheter från Neuro
 
 
 
 
För kännedom. Du får detta utskick för kännedom eftersom du är anställd på Neuros kansli, förtroendevald inom Neuro eller sitter i Neuros förbundsstyrelse. Neuro diagnosnytt riktar sig till Neuros medlemmar som anmält intresse för respektive diagnos.
Vi skickar information om diagnosnyheter till dig som är medlem i Neuro. Du kan avregistrera dig från våra utskick längst ner i mejlet.

Tel: 08-677 70 10
Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.
Neuros nyhetsbrev produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.
Neuro, Besök: Ågatan 12, 172 62 Sundbyberg, Post: Box 4086 , 171 04 Solna, Sweden
Email Marketing by ActiveCampaign