Sjukdomen heter SCA3

Jag vill berätta om en neurologisk sjukdom som jag har drabbats av. Jag vill dock betona att jag fortfarande är samma Sofie!


Sjukdomen heter SCA3, Spinocerebellär Ataxi typ 3. Den kallas också Machado-Joseph Disease. Den är progressiv och en kusin till Parkinson, MS och ALS. Den påverkar balansen och koordinationen, beroende på trassliga signaler från lillhjärnan till flera kroppsfunktioner. Vanliga symptom finns beskrivning i bifogade bilder. Information finns på patientorganisationens SCA Networks webbplats www.sca-network.com. Där finns också information om hur jag kan bidra till forskning kring SCA3, t.ex. genom stödjande medlemskap, företagsponsring eller några kronor i ett swish (1231305937).

Detta för att öka medvetenheten om min progressiva neurologiska sjukdom som kallas SCA3, Spinocerebellar Ataxia type 3, aka Machado-Joseph Disease. Jag vill påpeka att jag alltid kommer att vara jag!
SCA3 är en kusin till Parkinsons, MS och ALS.
Några vanliga symtom anges i bifogade bilder. Du kan hitta mer information på webben eller på SCA Network webbplats www.sca-network.com.

Tack för er tid/ Tack för att du lyssnade!
# SCA3 # mjd

Sofie Trellman