Sjukdomen heter SCA3

Jag vill berätta om en neurologisk sjukdom som jag har drabbats av. Jag vill dock betona att jag fortfarande är samma Sofie!


Sjukdomen heter SCA3, Spinocerebellär Ataxi typ 3. Den kallas också Machado-Joseph Disease. Den är progressiv och en kusin till Parkinson, MS och ALS. Den påverkar balansen och koordinationen, beroende på trassliga signaler från lillhjärnan till flera kroppsfunktioner. Vanliga symptom finns beskrivna i bifogade bilder. Information finns på patientorganisationens SCA Networks webbplats www.sca-network.com. Där finns också information om hur ni kan bidra till forskning kring SCA3, tex genom stödjande medlemsskap, företagsponsring eller några kronor i ett swish (1231305937).

This is to raise awareness about my progressive neurological disease called SCA3, Spinocerebellar Ataxia type 3, aka Machado-Joseph Disease. I want to point out that I will always be me!
SCA3 is a cousin to Parkinson's, MS and ALS.
Some common symptoms are listed in the attached photos. You can find more information on the web, or on SCA Network's website www.sca-network.com.

Tack för er tid/ Thanks for listening!
#SCA3 #mjd

Sofie Trellman