Ledsagning i Blekingetrafiken

Blekingetrafiken har gjort några ändringar på sin hemsida som förhoppningsvis ska underlätta åtminstone informationssökningen. Notera att ombordpersonalen på tågen ska hjälpa till om någon behöver hjälp att komma till sin plats.

 

- Utförligare beskrivning vad Ledsagning innebär http://www.blekingetrafiken.se/din-resa/innan-resan/#ledsagning

 

- Använder ”funktionsnedsatt” och ”funktionsnedsättning” i texterna så att man får träff när man gör en sökning på hemsidan.

 

- Lagt till en fråga och svar under Kundservice http://www.blekingetrafiken.se/kundservice/fragor/#jag-har-en-funktionsnedsattning-vad-kan-vara-bra-for-mig-att-veta-nar-jag-ska-resa