Föreningen Ridterapi för Alla

Föreningens ändamål är att verka för utvecklingen av ridterapi i Sverige.
I Faluns ridhus pågår en fascinerande verksamhet med hästburen rehabilitering i projektet "Aktiv Rehab & Ridterapi". Neuroförbundets lokalförening i Falun driver ett projekt tillsammans med en av de lokala ridklubbarna och i ridhuset finns en speciell traverslyft, som göra att personer med stora funktionshinder blir upplyfta på hästryggen. Flera av deltagarna i rehabiliteringsprojektet har neurologiska diagnoser, som till exempel ALS, MS och Stroke. Hittills har projektet fått ekonomiskt stöd genom Neuroförbundets fond och PostkodLotteriet. Målet är att hästburen rehabilitering ska bli en naturlig rehabilitering inom landstinget för den som det passar. Balans- och styrketräningen på hästryggen har gjort stor skillnad för många av de som testat under en längre period. Detta på grund av att hästens kroppsrörelser i samband med skritt, skapar ungefär samma rörelsemönster i människan på hästen, som vid gång. Den här videofilmen är producerad i ett skolprojekt av gymnasieelever i Falun.

Länk till videon