Styrelsen

Styrelsen för Neuro Västra Götaland 2019

  • Ordförande, Benny Johansson, Mob. 070-14 55 604, Engmovägen 4, 668 32 Ed, kawa_ltd@hotmail.com
  • Kassör, ​​Åsa Levau Johansson
  • Ledamot, Christer Svensson, Tfn. 0322-502 67, Mob. 070-53 66 572, Edshultsvägen 8, 441 65 Alingsås, christersvensson1967@hotmail.se
  • Ledamot, Anne-Christine Skreberg, Mob. 0707- 54 36 88, Drottninggatan 30A, 462 31 Vänersborg, anne-christineskreberg@hotmail.com
  • Ledamot Ewa Andersson Hagberg
  • Suppleant, Isabella Stolt