Styrelsen

Styrelsen för Neuro Västra Götaland 2022.

  • Ordförande. Benny Johansson  Mob. 070-14 55 604
  • Vise Ordförande: Christer Svensson
  • Kassör: Ewa Andersson
  • Ledamot: Annika Larsson
  • Ledamot: Lotta Kickert
  • Suppleant: Kent Andersson
  • Suppleant: Eduard Piper