© FunktionsBarometern - Mundipharma AB

Rehabilitering vid långvariga besvär efter Covid-19

Föreläsningen handlar om långvariga besvär efter Covid-19 infektion; Symptom, Utredning, Handläggning, Rehabilitering och Uppföljning.  

Här kunde du tidigare ta del av föreläsningen (togs bort 25 februari) - du kan läsa mer om FunktionsBarometern nedan.

FunktionsBarometern
Är ett hjälpmedel för att nå smärtlindring och förbättrad livskvalitet. På ett enkelt sätt hjälper dig den att enkelt och tydligt beskriva och analysera hur och på vilket sätt dina smärtor påverkar din funktion och dina aktiviteter liksom din livskvalitet.

 

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

FunktionsBarometern är validerad mot WHO:s klassificering av funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsningar och delaktighet (ICF). Varför? Genom dina svar på frågorna och dina beskrivningar får din doktor bästa möjliga underlag, för att göra en riktig bedömning av hur dina smärtor påverkar dig och din vardag. Ni får en gemensam bild av din situation, vilket underlättar för att komma fram till vilka åtgärder och behandlingar som behöver sättas in samt vad du klarar av att göra med hänsyn till dina besvär.

FunktionsBarometern är till för att du och din doktor inte ska glömma någon av de vanligaste frågorna när det gäller dina smärtproblem, en hjälp för minnet. Målet är att förbättra din situation och lindra din värk. Hur? Med hjälp av FunktionsBarometern Smärtanalys graderar du dina besvär genom att kryssmarkera på den femgradiga skalan bredvid frågan. Vissa frågor ger utrymme att beskriva din situation i andra termer samt även att fundera över egna ambitioner och mål. Kom ihåg att smärta är en individuell upplevelse av obehag. Det är du som beskriver dina egna besvär bäst. Tveka inte att ta upp funderingar med din doktor.

Nedan kan du ladda ner FunktionsBarometern som PDF, du kan också höra av dig till kansliet och få den hemskickad.