Från höger i bilden: Olivia Thomas, Kerstin Kjellin och Ivan Kmezic

Neuro Stockholms forskningsstipendium 2023

Stipendiater

2023 delar Neuro Stockholm ut forskningsstipendium till två stipendiater (de får vardera 250 000 kr). Utdelningen av stipendierna gjordes av ordförande Kerstin Kjellin skedde i samband med uppmärksammandet av Neurodagen den 25 september. 

Årets stipendiater är

Olivia Thomas: Forskare, Postdoktor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 
Forskningsprojekt: Investigating molecular mimicry of immune responses to Epstein-Barr virus in multiple sclerosis. (länk till populärvetenskaplig sammanfattning). 


Ivan Kmezic: Specialistläkare i neurologi, Doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Nya barriär-skademarkörer vid Guillain-Barré syndrom och kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati
 (länk till ansökan).
 


Tidigare stipendiater

2022

Milena Zeitelhofer: Docent i neurovetenskap. Centrum för Neurologi, Akademiskt specialistcentrum, Karolinska Institutet.  
Forskningsprojekt: Mental ohälsa hos patienter med multipel skleros: Kartläggning av möjliga riskfaktorer och kvalitetssäkring av psykiatrisk handläggning (länk till ansökan).  

Faiez Al Nimer: Neurolog, klinisk forskare. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Lösa den immunologiska bakgrunden till multipel skleros - Lösa MS. Resolving the immunological background of multiple sclerosis _ ResolveMS (länk till ansökan) på engelska.  

2021
Ulf Kläppe: Specialistläkare i neurologi, Doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Livskvalitet, psykisk hälsa och biomarkörer hos patienter med ALS (amyotrofisk lateral skleros) (länk till ansökan). 

Ivan Kmezic: Specialistläkare i neurologi, Doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt:
Nya biomarkörer för snabbare utredning och bättre prognosbedömning av inflammatorisk polyneuropati (länk till ansökan). 

2020 
Ioanna Markaki och hennes forskningsprojekt - effekt av Exenatid på sjukdomsprogression vid tidig Parkinsons sjukdom.

Ansök

Läs mer: via länken om att ansöka till Neuro Stockholms forskningsstipendium.