Hjälp Funka med enkät

Funka behöver hjälp med en kort enkät där de försöker identifiera vilka gemensamma problem som upplevs av personer med funktionsnedsättning och äldre när de använder internet?

Enkäten är en del av ett nytt EU-projekt ADORE. Syftet med projektet är att göra tillgänglighet till en prioriterad fråga i högskoleutbildningar med anknytning till kommunikation. Detta genom att utbilda universitetslärare i hur man publicerar information på internet på ett tillgängligt sätt och hur man kan erbjuda en mer inkluderande undervisningsupplevelse för alla studenter. Projektet koordineras av Tallinn University Baltic Film, Media and Arts School, tillsammans med Funka, INUK, Paris Lodron University of Salzburg, och University of Maribor.

Undersökningen tar max 5 minuter och finns även på svenska. Du kan byta språket i det övre högra hörnet på sidan.

Vi behöver dina svar senast den 15 april.

Enkäten för slutanvändare

Stort tack för hjälpen!

Hälsningar,Funka-teamet